Advocaten kantoor Amersfoort

Paulich Seton Sijmons advocaten

Mr. X.B. Sijmons

Mr. Xander Sijmons (1976)  studeerde rechten in Utrecht. In 2001 werd Sijmons beëdigd tot advocaat. Sijmons heeft in 2010 de specialisatiopleiding stafrecht aan het Willem Pompe Instituut met goed gevolg afgerond. 

Als strafrechtadvocaat behandelt Sijmons zowel commune strafzaken (moord, doodslag, geweld, diefstal, zeden, et cetera) als strafzaken waarvoor specifieke kennis is vereist, zoals fraude- en verkeersstrafzaken. Sijmons staat mensen bij in strafrechtelijke procedures bij rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden. In voorkomende gevallen, zoals in zaken waarbij het rijbewijs in het geding is, wordt door Sijmons doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State.

 

Thans maakt mr. Sijmons deel uit van een team van advocaten dat cliënten bijstaat, die onder meer verdacht worden van lidmaatschap aan een vermeende internationale terroristische organisatie, de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), beter bekend als de Tamil Tijgers. Deze internationale strafzaak kenmerkt zich niet alleen door de omvang daarvan maar ook vanwege specifieke internationale vraagstukken, zoals de verhouding tussen terrorisme en gewapend conflict. Strafrechtadvocaat Sijmons is lid van drie specialisatieverenigingen:

* Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

* Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) (aspirant-lid)

* Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (Stichting LANGZS) (aspirant-lid)

Sijmons staat mensen bij zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (voor informatie over tarieven en kosten, klik hier).

Sijmons is bereikaar op:
Telefoonnummer: 06 - 28 69 55 05   
E-mail: sijmons@ps-advocaten.nl