Advocaten kantoor Amersfoort

Paulich Seton Sijmons advocaten

Mr. X.B. Sijmons

Mr. Xander Sijmons (1976)  studeerde rechten in Utrecht.

In 2001 studeerde hij af op de bijzondere politieregisters, waarin gegevens van niet alleen verdachten, maar ook van "contacten" van verdachten, worden opgeslagen. Dergelijke informatie is (privacy-)gevoelig en vatbaar voor onjuistheden.

Datzelfde jaar werd mr. Sijmons beëdigd tot advocaat en vestigde zich als zodanig in Amersfoort. Hij heeft zich sindsdien in toenemende mate toegelegd op rechtsbijstand in strafzaken. In 2010 heeft mr. Sijmons de specialisatieopleiding afgerond en is sindsdien lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Daarnaast is mr. Sijmons aspirant-lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) alsmede aspirant-lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (Stichting LANGZS).

Mr. Sijmons behandelt allerlei soorten strafzaken. Hij zoekt de uitdaging in juridisch complexe zaken, hetwelk zich uit in een betrokken en persoonlijke benadering. Hij staat mensen bij zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (voor informatie over tarieven en kosten, klik hier).

Thans maakt mr. Sijmons deel uit van een team van advocaten dat cliënten bijstaat, die onder meer verdacht worden van lidmaatschap aan een vermeende internationale terroristische organisatie, de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Daarnaast behandelt mr. Sijmons zowel commune strafzaken (moord, doodslag, geweld, diefstal, zeden, et cetera) als strafzaken, waarvoor specifieke kennis is vereist, zoals fraude- en verkeersstrafzaken.

In voorkomende gevallen behandelt mr. Sijmons ook personen- en familierechtzaken (echtscheiding, naamswijziging, gezag, alimentatie e.d.).

E-mail: sijmons@ps-advocaten.nl
              
Telefoonnummer: 06 - 28 69 55 05