Advocaten kantoor Amersfoort

Paulich Seton Sijmons advocaten

Informatie

Afspraak

Paulich Seton Sijmons Advocaten werken op afspraak. Dat betekent in veel gevallen dat u eerst wordt gevraagd bepaalde documenten aan te leveren alvorens er een gesprek plaatsvindt. Op deze wijze is de advocaat in staat zich eerst in uw zaak te verdiepen, waarna samen met u de (proces)strategie wordt bepaald. In voorkomende gevallen vindt een vervolggesprek plaats om uw zaak op onderdelen nader te bespreken.

Voorafgaand aan het eerste gesprek ontvangen wij graag van u een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

 

Tarieven en kosten

U zult merken dat wij kwaliteit bieden tegen een scherpe prijs. Wij werken op basis van een uurtarief variërend van € 170,-- tot € 225,--, afhankelijk van de vereiste mate van specialisatie en spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden. Voor particulieren en ondernemers hanteren wij verschillende (basis)uurtarieven. Deze uurtarieven zijn exclusief BTW, 6% kantoorkosten en verschotten.

Onze declaraties zijn inzichtelijk doordat met de declaratie een overzicht wordt verstrekt van de verrichte werkzaamheden en de aan uw zaak bestede tijd.

Afhankelijk van onder meer de aard of de spoedeisendheid van de zaak, zijn prijsafspraken mogelijk of kunnen afwijkende tarieven worden overeengekomen. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. Ons kantoorbeleid is dat in alle zaken een voorschot in rekening zal worden gebracht. De hoogte van dit voorschot verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten. Aan ondernemers bieden wij de mogelijkheid om een juridisch adviesabonnement af te sluiten. Voor particulieren bieden wij de mogelijkheid om tegen een vast bedrag een adviesgesprek of second opinion aan te vragen.

Tevens verlenen wij aan cliënten die hiervoor in aanmerking komen door de overheid gefinancierde rechtsbijstand op basis van een toevoeging, waarbij afhankelijk van het inkomen en vermogen een eigen bijdrage aan u wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo)

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De specifieke voorwaarden om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te kunnen komen staan vermeld op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, welke site u kunt vinden onder http://www.rvr.org.
De toevoeging wordt aangevraagd door uw advocaat. De Raad beoordeelt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Deze beoordeling geschiedt op basis van de hoogte van uw fiscaal inkomen en/of vermogen. Indien een zogenaamde ‘toevoeging' wordt verleend, bent u uw advocaat geen uurtarief verschuldigd, maar dient u een eenmalige, door de Raad vast te stellen eigen bijdrage te betalen. Voorts is het mogelijk dat u zult worden geconfronteerd met bijkomende kosten, waaronder griffierecht en de kosten voor het opvragen van de benodigde uittreksels. In het eerste gesprek kunt u dit met de advocaat bespreken. Let op: het is in civiele zaken mogelijk dat, indien u door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, u wordt veroordeeld in de kosten van de wederpartij.

 

Kantoororganisatie

Paulich Seton Sijmons Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Paulich & Seton Advocaten B.V. (kvk nummer 32145192) en Advocatenkantoor Sijmons (kvk nummer 32167102). Zij maken tezamen gebruik van de gemeenschappelijke kantoorfaciliteiten, maar houden een financieel gescheiden boekhouding. Paulich & Seton Advocaten B.V. en Advocatenkantoor Sijmons factureren dan ook onder een eigen BTW-nummer.

Wel valt het samenwerkingsverband onder de dekking van een en dezelfde aansprakelijkheidsverzekering. Op de dienstverlening van het samenwerkingsverband Paulich Seton Sijmons Advocaten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, welke u via deze link kunt vinden op onze website.

Voorts is op de dienstverlening de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Onze interne klachtenprocedure is vastgelegd in een klachtenregeling, welke u op nader verzoek zal worden toegezonden. Geschillen welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.